ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I

Evaluarea și selecția dosarelor studenților eligibili pentru a participa la Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, subproiectul Combaterea abandonului școlar la Facultatea de Arte va avea loc în data de 15.10.2019.

Studenții interesați sunt rugați să-și depună dosarele la Secretariatul facultății (la dna. Luminița Bobu) până cel târziu în 15.10.2019 la ora 14:00. 

Înscrierea în grupul ţintă se va face în baza unui dosar de înscriere care va conţine:

- Cerere de înscriere în grupul ţintă, semnată şi datată (în original);

- Carte de identitate (copie);

- Acordul privind utilizarea datelor personale, semnat şi datat (în original);

- Declaraţia pe propria răspundere privind apartenenţa la unul din grupurile defavorizate eligibile, semnată şi datată (în original).