Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2022 se poate face fie online (mai multe informatii aici: ÎNSCRIERI ADMITERE ONLINE ), fie la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00.
Secretariatul Facultății de Arte (vezi harta )

CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDIU INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO
CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDIU INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDIU - MUZICĂ
CERERE DE ÎNSCRIERE LA MASTER

 

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
LA FACULTATEA DE ARTE 2022
CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 

PROGRAME DE STUDIU DE LICENȚĂ                                                                                                                            

Domeniul

Programul de studiu

Locuri buget

Locuri buget - rurali Locuri cu taxă Cifra totală de școlarizare
Muzică Interpretare muzicală - Canto 7 1 1 12
Muzică Interpretare muzicală - Instrumente 3 0 0 15
Muzică Muzică 8 1 2 20

   
PROGRAME DE STUDIU DE MASTER 

Domeniul

Programul de studiu 

Locuri buget

Locuri cu taxă Cifra totală de școlarizare
Muzică Artă Dirijorală 7 23 30
Muzică Vocal și Instrumental în Arta Muzicală Camerală 3 23 30

 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2022

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
   
SESIUNEA IULIE 2022 SESIUNEA IULIE 2022
Înscrieri: 11.07-16.07.2022 Înscrieri: 11.07-16.07.2022
Proba 1 eliminatorie: 18.07.2022 Susținerea examenului: 18.07.2022
Proba 2 practică: 19.07.2022 Afișarea rezultatelor: 19.07.2022
Afișarea rezultatelor: 20.07.2022 Contestații: 19.07-20.07.2022
Contestații: 20.07-21.07.2022 Confirmări 1: 20.07-21.07.2022
Confirmări 1: 21.07-22.07.2022 Confirmări 2:  22.07.2022
Confirmări 2: 25.07.2022 Afișarea rezultatelor finale: 25.07.2022
Afișarea rezultatelor finale: 26.07.2022  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
Înscrieri: 05.09-10.09.2022 Înscrieri: 05.09-09.09.2022
Proba 1 eliminatorie: 12.09.2022 Susținerea examenului: 12.09.2022
Proba 2 practică: 13.09.2022 Afișarea rezultatelor: 13.09.2022
Afișarea rezultatelor: 14.09.2022 Contestații: 13.09-14.09.2022
Contestații: 14.09-15.09.2022 Confirmări: 14.09-16.09.2022
Confirmări: 15.09-16.09.2022 Afișarea rezultatelor finale: 19.09.2022
Afișarea rezultatelor finale: 19.09.2022  
   
   

 
 

METODOLOGIA DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER 2022


PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE 2022


Departamentul Muzică organizează activităţi de pregătire pentru admitere GRATUITE începând din 05.04.2022. Pregătirile se vor face pe bază de programare la numărul de telefon 0259-408129 (secretariatul facultăţii) şi cu cel puţin 2 zile înainte de data avută în vedere. 

IMPORTANT: Pentru candidații la specializările Interpretare muzicală - Instrumente și Interpretare muzicală - Canto Facultatea de Arte nu asigură corepetitor pentru admitere !!


PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE


În atenția candidaților la concursul de admitere 
la Universitatea din Oradea

          În vederea facilitării achitării taxei de înscriere la concursul de admitere, vă informăm că puteți efectua plata acesteia și la sucursalele Băncii Transilvania, în contul IBAN al Universității din Oradea: RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX.

                                        Pe dispoziția/ordinul/documentul de plată (la explicații) se vor menționa următoarele: 
                                                                           
1. Numele și prenumele candidatului(ei);
2.Taxă de înscriere la admitere la Facultatea de _____________________ (numele facultății la care se face înscrierea; nu este necesar să fie trecută specializarea).

          Documentul de plată primit de la bancă, semnat și ștampilat, se va depune, împreună cu dosarul de înscriere, la facultatea pentru care s-a achitat taxa de înscriere.

Comisia Centrală de Admitere 


PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !