Activitatea A.IV. din cadrul proiectului ROSE cuprinde o serie de întâlniri cu personalități artistice din domeniul muzicii și al artelor vizuale, exemple de succes în carieră și modele de urmat pentru studenți. Obiectivul urmărit este acela al motivării studenților prin cunoașterea și dezvoltarea perspectivelor profesionale din domeniul artistic. 

În baza Acordului de Grant nr. 154/SGU/NC/II, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), Universitatea din Oradea intenționează să utilizeze o parte din fondurile accesate pentru implementarea subproiectului Combaterea abandonului școlar la Facultatea de Arte pentru servicii de consultanță în activitățile de orientare în carieră și de cunoaștere a perspectivelor profesionale specifice domeniului artistic destinate studenților (activitatea A IV: Workshop-uri cu invitați, personalități din domeniu – exemple de succes). Obiectivul acestor servicii de consultanță este îmbunătățirea gradului de motivare al studenților în situație de risc prin  prezentarea unor exemple concrete de integrare în mediul profesional artistic, a unor personalități din țară și străinătate, posibile modele personale pentru aceștia. 

Pentru desfăşurarea acestor activităţi este deschisă competiția pentru selecţia de consultanţi individuali, muzicieni și artiști plastici. Pentru detalii pot fi consultaţi Termenii de referință și Invitația de participare la selecție  

ORARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ROSE - SEMESTRUL II 2020-2021

ORAR MUZICĂ SEMESTRUL II 2020-2021

ORAR ARTE VIZUALE SEMESTRUL II 2020-2021


ORARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ROSE - SEMESTRUL I 2020-2021


ORAR MUZICĂ SEMESTRUL I 2020-2021

ORAR ARTE VIZUALE SEMESTRUL I 2020-2021

ORARUL ACTIVITĂȚILOR ON-LINE ALE PROIECTULUI ROSE - SEMESTRUL II 2019-2020

ORAR MUZICĂ ON-LINE - SEMESTRUL II 2019-2020

ORAR ARTE VIZUALE ON-LINE - SEMESTRUL II 2019-2020

ORARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ROSE - SEMESTRUL II 2019-2020

ORAR MUZICĂ ROSE SEMESTRUL II

ORAR ARTE VIZUALE ROSE SEMESTRUL II

ORARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ROSE - SEMESTRUL I 2019-2020 
 
ORAR MUZICA ROSE SEMESTRUL I

ORAR ARTE VIZUALE ROSE SEMESTRUL I

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I

Evaluarea și selecția dosarelor studenților eligibili pentru a participa la Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, subproiectul Combaterea abandonului școlar la Facultatea de Arte va avea loc în data de 25.10.2020.

 

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE, proiect finanțat conform Acordului de împrumut nr.8481-RO încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ratificat prin Legea nr.234/2015 este o propunere care vizează realizarea obiectivului general al programului ROSE de creștere a gradului de retenție în primul an de studii universitare în universitățile finanțate prin crearea unui mediu propice dezvoltării unei perspective profesionale atractive şi realiste pentru studenţii cu risc de abandon. În baza Acordului de Grant nr. 154/SGU/NC/II, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea din Oradea a accesat în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități un grant în valoare de 187434 Lei pentru implementarea subproiectului Combaterea abandonului şcolar la Facultatea de Arte.

ECHIPA DE PROIECT:                                                                                               
Director de grant: Conf. univ. Dr. Anca Spătar                                                            
Asistent: Conf. univ. Dr. Corina Andor                                                                                    
Responsabil resurse umane: Dana Cozma                                                                               
Resposabil financiar: Emilia Șandor                                                                            
Responsabil achiziții: Radu Bogdan                                                                                            
Jurist: Rodica Deac                                                                                                                    
                                                                                                                                              
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:                                                                                                                                            
TUTORI:
Lect. univ. Dr. Ariadna Mircescu                                                                                                                                             
Lect. univ. Dr. Olimpia Urdea                                                                                                                                              
Conf. univ. Dr. Tiberiu Fekete                                                                                                                                             
MENTORI: 
Lect. univ. Dr. Evanthia Marta                                                                                                                                                
Lect. univ. Dr. Eleonora Tiu  
Asist. univ. Dr. Andrada Ciupeiu 
Conf. univ. Dr. Anca Spătar   
Lect. univ. Dr. Carmen Bora 
Lect. univ. Dr. Gabriel Roșeanu 
Lect. univ. Dr. Corina Urzică Baciu   
Conf. univ. Dr. Ștefan Gaie             
Lect. univ. Dr. Marius Vesa     
Lect. univ. Dr. Meister Kante