Regulament intern de funcționare al Facultății de Arte
 
Regulament cadru de organizare si functionare al consiliului Facultatii de Arte 

Plan operațional al Facultății de Arte 2019 

Raport de Autoevaluare al Centrului de Cercetare și Creație Artistică 2019 al Facultății de Arte