Regulament intern de funcționare al Facultății de Arte
 
Regulament cadru de organizare si functionare al consiliului Facultatii de Arte