CONSILIUL FACULTĂŢII DE ARTE

DECAN: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
PRODECAN: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
DIRECTOR DEPARTAMENTUL MUZICĂ: Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
DIRECTOR DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
MEMBRI:
Lect. univ. Dr. MĂDĂLINA BRAȘOVEANU
Lect. univ. Dr. ELEONORA TIU
Studentă ANA CARINA NICULAȘ
Studentă BIANCA ANDREEA BONAȚ

 
REPREZENTANȚII FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Studentă LOIS NATALIA BODEA
 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI ARTE VIZUALE

Director de departament: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Membri:
Conf. univ. Dr.  PAUL BLÂNDA
Conf. univ. Dr. MIHAELA TĂTULESCU
Conf. univ. Dr. TIBERIU FEKETE
Conf. univ. Dr. MARIUS VESA
Conf. univ. Dr. ANA MARIA ABRUDAN
Conf. univ. dr. ȘTEFAN GAIE
Lect. univ. Dr.  CORINA URZICĂ BACIU

 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI MUZICĂ

Director de departament: Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Membri:
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. Dr. VALENTINA VENTEL HORHAT 
Lect. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU
Lect. univ. dr. EVANTHIA MARTA

 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI CREAȚIE ARTISTICĂ

Director: Prof. univ. Dr. habil. ROMEO RÎMBU
Consiliu:
Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

 
COMISII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA LA FACULTATEA DE ARTE


Comisia de Strategii şi Reformă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
 

Comisia de Învăţământ şi Calitate

Preşedinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Membri:
Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP
Lect. univ. Dr. MĂDĂLINA BRAȘOVEANU
Studentă ANA CARINA NICULAȘ – reprezentant studenţi
Prof. PETER IZABELA - Reprezentant angajatori – Delegata Liceului de Artă Oradea 
 
 
Comisia de Imagine şi Relaţii Internaţionale

Preşedinte:  Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Membri:
Prof. univ. Dr. habil. ROMEO RÎMBU
Conf. univ. Dr. FEKETE TIBERIU
Lect. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU

 
Comisia Administrativă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. MARIUS VESA
Membri:
Lect. univ. Dr. EVANTHIA MARTA
Lect. univ. Dr. SORIN OVIDIU BRAD

 
Comisia cu Probleme Studenţeşti şi Sociale

Preşedinte: Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Membri:
Conf. univ. Dr. ANA MARIA ABRUDAN
Lect. univ. Dr. ELEONORA TIU
Studentă ANA CARINA NICULAȘ
Studentă BIANCA ANDREEA BONAȚ
 

Comisia de Management şi Buget – Finanţe

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU


Comisia de Etică

Președinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Membri: 
Conf. univ. Dr. FLORINA MARIȘ HINSU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP
Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Lect. univ. Dr. VALENTINA VENTEL HORHAT
Studentă ANA CARINA NICULAȘ