CONSILIUL FACULTĂŢII DE ARTE

DECAN: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
PRODECAN: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
DIRECTOR DEPARTAMENTUL MUZICĂ: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
DIRECTOR DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
MEMBRI:
Conf. univ. Dr. OANA LIANU
Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Studentă ȘTEFANIA SZUCS
Studentă VALENTINA SZILAGYI

 
REPREZENTANȚII FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Lect. univ. Dr.  ANCA POPESCU
Student HERȚE RADU
 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI ARTE VIZUALE

Director de departament: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Membri:
Conf. univ. Dr.  PAUL BLÂNDA
Conf. univ. Dr. RADU MĂRIEŞ
Lect. univ. Dr.  CORINA URZICĂ BACIU
Conf. univ. Dr. MIHAELA TĂTULESCU
Conf. univ. Dr. TIBERIU FEKETE
Lect. univ. Dr. MARIUS VESA
Lect. univ. Dr. OLIMPIA URDEA

 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI MUZICĂ

Director de departament: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Membri:
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
Lect. univ. Dr. VALENTINA HORHAT VENTEL 
Asist. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU

 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI CREAȚIE ARTISTICĂ

Director: Prof. univ. Dr. habil. ROMICĂ RÎMBU
Consiliu:
Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

 
COMISII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA LA FACULTATEA DE ARTE


Comisia de Strategii şi Reformă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
 

Comisia de Învăţământ şi Calitate

Preşedinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Membri:
Lect. univ. Dr. MARIUS VESA – reprezentant sindicat
Studentă ȘTEFANIA SZUCS – reprezentant studenţi
Reprezentant angajatori – Delegata Liceului de Artă Oradea PETER IZABELA
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESU
Lect. univ. Dr. CORINA  BACIU URZICĂ
Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
 

Comisia de Imagine şi Relaţii Internaţionale

Preşedinte:  Conf. univ. Dr. OANA LIANU
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Prof. univ. Dr. habil. ROMICĂ RÎMBU
Conf. univ. Dr. FEKETE TIBERIU

 
Comisia Administrativă

Preşedinte: Lect. univ. Dr. MARIUS VESA
Membri:
Lect. univ. Dr. EVANTHIA MARTA
Lect. univ. Dr. CAMELIA PORUMB

 
Comisia cu Probleme Studenţeşti şi Sociale

Preşedinte: Lect. univ. Dr. GEORGETA MIHELE
Membri:
Lector univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Lector univ. Dr. CARMEN RUS
Lector univ. Dr. OLIMPIA URDEA
Studentă ȘTEFANIA SZUCS
Studentă VALENTINA SZILAGYI
 

Comisia de Management şi Buget – Finanţe

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU