CONSILIUL FACULTĂŢII DE ARTE

DECAN: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
PRODECAN: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
DIRECTOR DEPARTAMENTUL MUZICĂ: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
DIRECTOR DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
MEMBRI:
Conf. univ. Dr. OANA LIANU
Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Studentă ȘTEFANIA SZUCS
Studentă IULIA DRIMBEA

 
REPREZENTANȚII FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Lect. univ. Dr.  ANCA POPESCU
Student HERȚE RADU
 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI ARTE VIZUALE

Director de departament: Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Membri:
Conf. univ. Dr.  PAUL BLÂNDA
Lect. univ. Dr.  CORINA URZICĂ BACIU
Conf. univ. Dr. MIHAELA TĂTULESCU
Conf. univ. Dr. TIBERIU FEKETE
Conf. univ. Dr. MARIUS VESA
Lect. univ. Dr. ANA MARIA ABRUDAN
Lect. univ. Dr. SORIN OVIDIU BRAD

 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI MUZICĂ

Director de departament: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Membri:
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
Lect. univ. Dr. VALENTINA HORHAT VENTEL 
Asist. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU

 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI CREAȚIE ARTISTICĂ

Director: Prof. univ. Dr. habil. ROMICĂ RÎMBU
Consiliu:
Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP

 
COMISII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA LA FACULTATEA DE ARTE


Comisia de Strategii şi Reformă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
 

Comisia de Învăţământ şi Calitate

Preşedinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Membri:
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP
Studentă ȘTEFANIA SZUCS – reprezentant studenţi
Prof. PETER IZABELA - Reprezentant angajatori – Delegata Liceului de Artă Oradea 
Lect. univ. Dr. MĂDĂLINA BRAȘOVEANU
Conf. univ. Dr. DELIA ROMAN
 

Comisia de Imagine şi Relaţii Internaţionale

Preşedinte:  Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Membri:
Prof. univ. Dr. habil. ROMICĂ RÎMBU
Conf. univ. Dr. FEKETE TIBERIU
Asist. univ. Dr. ANDRADA CIUPEIU

 
Comisia Administrativă

Preşedinte: Conf. univ. Dr. MARIUS VESA
Membri:
Lect. univ. Dr. EVANTHIA MARTA
Lect. univ. Dr. SORIN OVIDIU BRAD

 
Comisia cu Probleme Studenţeşti şi Sociale

Preşedinte: Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU
Membri:
Lector univ. Dr. ANA MARIA ABRUDAN
Lector univ. Dr. ELEONORA TIU
Studentă ȘTEFANIA SZUCS
Studentă IULIA DRIMBEA
 

Comisia de Management şi Buget – Finanţe

Preşedinte: Conf. univ. Dr. CORINA ANDOR
Membri:
Conf. univ. Dr. TEOFIL ŞTIOP
Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Lect. univ. Dr. ARIADNA MIRCESCU


Comisia de Etică

Președinte: Conf. univ. Dr. ANCA SPĂTAR
Membri: 
Conf. univ. Dr. FLORINA MARIȘ HINSU
Conf. univ. Dr. TEOFIL ȘTIOP
Conf. univ. Dr. ȘTEFAN GAIE
Lect. univ. Dr. VALENTINA VENTEL HORHAT
Student RADU HERȚE