Tematici de cercetare ale Departamentului de Arte vizuale al Facultăţii de Arte: 

 • Cinetism și instalaționism în sculptura modernă și contemporană. Studii privind reperele istorice determinante ale imaginii statice sculpturale cu cinetismul și sculptura instalaționistă în arta contemporană
 • Imagine și imaginar. Câmp vizual, spațiu vizual, compoziție, construcție, regie, imagine statică, imagine în mișcare, tablou, film, arta video în arta contemporană. 
 • Design. Exersarea metaforei vizuale în contextul reinventării formelor estetice în produsul utilitar, elaborarea designului de produs. 
 • Provocări New media și pictura și sculptura experiment - (Pop art) mass culture. Minimalism postmodern art-pictura, sculptura și eleganța spațială. 
 • Modele de spațializare: spațiul albertian, spațiul polifocal, spațiul continuu, spațiul destructurat, spațiul virtual în arta contemporană. 
 • Ambient sculptural, ambient pictural, ambient textil. Conexiuni, interferențe, osmoze. Viziuni artistice de tip intermedia. 
 • Noi tehnologii și materiale în designul de produs, designul textl și designul vestimentar. 
 • Spațiul plastic de la obiect la ambient. Tipare și alte tipuri din clasa invarianților. Spațiul modular în design și artele decorative. 
 • Modalități tehnice de structurare a mesajelor vizuale prin intermediul picturii, sculpturii, designului și artelor decorative. 
 

Tematici de cercetare ale Departamentului de Muzică al Facultăţii de Arte: 

 • Cercetarea zonei etnografice Bihor, precum şi cercetarea istoriografică a  vieţii artistice a zonei. În acest scop se are în vederedeschiderea unei linii permanente de cercetare etnomuzicologică a zonei Bihor pentru reînchegarea spiritualităţii satului. Revalorificarea patrimoniului muzicii tradiţionale a zonei Bihor prin programe de culegere şi educare a generaţiilor tinere în spaţiul cultural al satului. Culegerea de cântece, cercetarea meşteşugurilor şi a manifestărilor spectaculare, transcrierea, sistematizarea şi publicarea datelor, implicând echipe de studenţi şi profesori de la Departamentul de Muzică, Facultatea de Litere, Departamentul de Arte vizuale, Teatru, Sociologie. Implementarea unui program periodic de studiere şi învăţare a repertoriului cules, de către tinerii din comunitate, într-un mod organizat. Realizarea de spectacole în timpul sărbătorilor specifice pentru comunitate.

 • Cercetarea şi valorificarea repertoriului pentru educarea prin muzică a preşcolarilor şi şcolarilor mici. Realizarea unei cercetări, implicând echipe de studenţi şi profesori, a tuturor materialelor folosite la ora actuală în grădiniţe şi şcoli  şi selectarea lor pe criterii de eficienţă şi particularităţi de vârstă. Realizarea unui repertoriu adecvat şi înregistrarea lui cu grupe de copii. Realizarea unui ghid muzical conţinând partituri şi un CD cu material didactic. Implementarea metodelor prin traininguri deschise pentru elevii liceelor pedagogice şi educatori. Punerea pe piaţa naţională a rezultatelor cercetării.

 • Muzica veche – muzica nouă şi interpretarea ei. Promovarea tinerilor artişti – compozitori, interpreţi, dirijori, actori, regizori, dramaturgi, critici de artă prin organizarea de evenimente culturale, concerte, spectacole. Organizarea şi implementarea unui festival-concurs anual de compoziţie şi interpretare, “Francisc Hubic”, în Oradea cu participare naţională şi internaţională. Organizarea de cursuri de vară cu profesori renumiţi, din ţară şi străinătate. Organizarea unei stagiuni de concerte  a Departamentului de Muzică. Intermedierea şi organizarea unor concerte prin parteneriate culturale cu ţările europene. Realizarea de CD-uri cu interpretări de excepţie ale creaţiilor artistice promovate; schimburi culturale – concerte, festivaluri, simpozioane, lansări de carte, etc cu alte centre şi instituţii de cultură din ţară şi străinătate.

 • Terapia prin artă. Muzicoterapia ca mijloc de relaxare, activare sau prevenție. Realizarea de studii ştiinţifice, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice , workshop-uri, cu echipe mixte alcătuite din muzicologi şi cercetători în domeniul medical de specialitate.

 • Quo vadis musica. Cercetarea muzicii actuale din perspectiva  aspectelor analizei contemporane.