Tematici de cercetare comune ale departamentelor Facultăţii de Arte: 

1.    Arta spectacolului – muzică, scenografie, costum
2.    Sunet şi imagine - arta video
3.    Conexiuni, interferente, osmoze. Viziuni artistice de tip intermedia.
4.    Muzeul şi Muzica
5.    Studii -spaţiul cultural regional


DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE

Tematici de cercetare ale Departamentului de Arte vizuale al Facultăţii de Arte: 

1.    Imagine şi imaginar. Imaginea artistică între hermeneutică și estetică.
2.    Istoria artei. Abordări contextuale ale funcției imagini artistice
3.    Experimente în aria câmpului vizual. Instalații interactive, tehnici foto-video, digitale și multimedia.
4.    Explorări creative ale spațiului plastic în grafică, pictură, scupltură şi artele decorative.
5.    Aplicații practice. Tehnicile tradiționale ale artelor plastice.
6.    Exersarea metaforiei vizuale în contextul reinventării formelor estetice în designul grafic
7.    Funcţia socială şi funcţia simbolică a designului. Design de produs, design de ambient şi design vestimentar.
8.    Designul de obiect unicat şi de serie, proiectare şi realizare: materiale şi tehnici, ergonomie şi confort.

Activitatea de cercetare
 
Plan de cercetare 2023 Arte Vizuale


DEPARTAMENTUL MUZICĂ

Tematici de cercetare ale Departamentului de Muzică

1. Cercetarea zonei etnografice Bihor precum și cercetarea istoriografică a vieții artistice a zonelor folclorice românești.
2. Muzica veche, muzica nouă și interpretarea ei. 
3. Cercetarea și valorificarea repertoriului pentru educarea prin muzică. Învățământul muzical.
4. Terapia prin artă. Muzicoterapia.
5. Quo vadis musica. Cercetarea muzicii actuale din pespectiva aspectelor analizei și interpretării muzicii contemporane.

Stagiunea

Simpozioane / Conferințe

Publicații

Concursuri / Festivaluri / Proiecte

Plan de cercetare 2023 Muzică


Domenii de cercetare ale Facultății de Arte