Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE, proiect finanțat conform Acordului de împrumut nr.8481-RO încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ratificat prin Legea nr.234/2015 este o propunere care vizează realizarea obiectivului general al programului ROSE de creștere a gradului de retenție în primul an de studii universitare în universitățile finanțate prin crearea unui mediu propice dezvoltării unei perspective profesionale atractive şi realiste pentru studenţii cu risc de abandon. În baza Acordului de Grant nr. 154/SGU/NC/II, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea din Oradea a accesat în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități un grant în valoare de 187434 Lei pentru implementarea subproiectului Combaterea abandonului şcolar la Facultatea de Arte.

ECHIPA DE PROIECT:                                                                                               
Director de grant: Conf. univ. Dr. Anca Spătar                                                            
Asistent: Conf. univ. Dr. Corina Andor                                                                                    
Responsabil resurse umane: Dana Cozma                                                                               
Resposabil financiar: Emilia Șandor                                                                            
Responsabil achiziții: Radu Bogdan                                                                                            
Jurist: Rodica Deac                                                                                                                    
                                                                                                                                              
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:                                                                                                                                            
TUTORI:
Lect. univ. Dr. Ariadna Mircescu                                                                                                                                             
Lect. univ. Dr. Olimpia Urdea                                                                                                                                              
Conf. univ. Dr. Tiberiu Fekete                                                                                                                                             
MENTORI: 
Lect. univ. Dr. Evanthia Marta                                                                                                                                                
Lect. univ. Dr. Eleonora Tiu  
Asist. univ. Dr. Andrada Ciupeiu 
Conf. univ. Dr. Anca Spătar   
Lect. univ. Dr. Carmen Bora 
Lect. univ. Dr. Gabriel Roșeanu 
Lect. univ. Dr. Corina Urzică Baciu   
Conf. univ. Dr. Ștefan Gaie             
Lect. univ. Dr. Marius Vesa     
Lect. univ. Dr. Meister Kante