În baza Acordului de Grant nr. 154/SGU/NC/II, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), Universitatea din Oradea intenționează să utilizeze o parte din fondurile accesate pentru implementarea subproiectului Combaterea abandonului școlar la Facultatea de Arte pentru servicii de consultanță în activitățile de orientare în carieră și de cunoaștere a perspectivelor profesionale specifice domeniului artistic destinate studenților (activitatea A IV: Workshop-uri cu invitați, personalități din domeniu – exemple de succes). Obiectivul acestor servicii de consultanță este îmbunătățirea gradului de motivare al studenților în situație de risc prin  prezentarea unor exemple concrete de integrare în mediul profesional artistic, a unor personalități din țară și străinătate, posibile modele personale pentru aceștia. 

Pentru desfăşurarea acestor activităţi este deschisă competiția pentru selecţia de consultanţi individuali, muzicieni și artiști plastici. Pentru detalii pot fi consultaţi Termenii de referință și Invitația de participare la selecție