LISTA CU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE PE SEMESTRUL I 2020-2021

Data limită pentru depunerea contestațiilor este 09.11.2020 ora 15:00.
Studenții care nu au depus la secretariat codul IBAN (corespunzător unui cont deschis la BCR, BT, Raiffeisen sau BRD) sunt rugați să transmită la secretariatul facultății , pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , o copie după documentul eliberat de bancă în acest sens.


Serviciul German de Schimb Academic (DAAD)
scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România. 
Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare. 

Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat aici: Descarcă: Oferta de burse DAAD - Tabel sinoptic (PDF, 572,22 KB).

Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă la: http://bit.ly/BurseDAAD21-22.ÎN ATENȚIA STUDENȚILORCALENDARUL GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA PENTRU SEMESTRUL I 2020-2021
09.10-23.10.2020 - depunerea dosarelor la secretariatul facultății
23.10-29.10.2020 - evaluarea dosarelor și afișarea listelor 
29.10-02.11.2020 - depunere contestații 
02.11.2020 - analiza și rezolvarea contestațiilor
03.11.2020 - transmiterea listelor de către Comisia de acordare a burselor pe facultate către prorector SSV și DFC

Pentru calcularea burselor sociale, conform ordinului MEN nr.3392/2017 salariul de bază minim la nivel național începând cu 01.01.2020 este de 1.346 lei. 
Clarificări suplimentare burse sociale


Ministerul Educației și Cercetării prin
Agenția de Credite și Burse de Studii anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020-2021. Mai multe informații găsiți aici.
    METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR LA FACULTATEA DE ARTE   ​

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII DIN UNIVERSITATEA ORADEA 
 
CALENDAR GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA 


ACȚIUNEA   PERIOADA
Afișarea calendarului de acordare a burselor pe site și la avizier   Minim 15 zile înainte de începerea perioadei de depunere a  cererilor
Depunerea cererilor pentru acordarea burselor la secretariatele facultăților (burse sociale semestriale și de performanță)   15 zile de la începerea semestrului
Evaluarea dosarelor și afișarea listelor cu beneficiarii burselor sociale, de merit și de performanță la avizierele facultăților   O săptămână după primirea fondului de burse de la UO
Perioada de depunere contestații   3 zile de la data afișării rezultatelor
Analiza și rezolvarea contestațiilor   5 zile de la termenul de depunere a contestațiilor
Transmiterea listelor cu beneficiari către Comisia de acordare a burselor pe universitate pentru validare   3 zile de la data finalizării etapei de rezolvare a contestațiilor 
Transmiterea listelor de către Comisia de burse pe universitate către DE   O zi după validare