COLLOQUIA ARTIUM - Issue Nr.1 / 2021                                                                                                                                                                                                                                  
ISSN: 2821-5117
ISSN-L: 2821-5117                                                                                                                     CONTENTS / CUPRINS    FULL PDF 


OVIDIU ILOC 
Interdisciplinary perspectives of musical notation. Writing as a graphic notation of  speech, notation as writing music / Perspective interdisciplinare ale notației muzicale. Scrierea ca notație grafică a vorbirii, notația ca scriere a muzicii  PDF 

ALEXANDRU PLIAN
The psaltic art in the romanian society in the light of the forewords included in the byzantine music printed books of the XIXth century / Arta psaltică în societatea românească prin prisma înainte-cuvântărilor din tipăriturile muzicale psaltice din secolul al XIX-lea  PDF 

ANDRADA TATIANA CRIȘAN 
Warfare in music / Războiul în muzică  PDF

ALEXANDRA MAGAZIN 
Capriccio  Roumaine op. 40 or Concertant Rhapsody in Romanian Popular style by Marcel Mihalovici / Capriccio  Roumaine op. 40 sau Rapsodie Concertantă în stil Popular Românesc de Marcel Mihalovici  PDF 

LEONARD NEAMȚ 
Oliver Waespi jubilee – Scene Change trombone and orchestra concert / Jubileu Oliver Waespi -  Scene Change Concerto pentru trombon și orchestră  PDF

GABRIELA DIANA BOHNSTEDT GAVRILAȘ 
Symbol, metaphor and dedication in the battle wih the angel / Simbol, metaforă și dăruire în lupta cu îngerul  PDF

TEODORA HUBENCO 
Procedures for stylizing the human figure in fashion illustration / Procedee de stilizare a figurii umane în ilustrația de modă  PDF

OLEG DOBROVOLSKI - TEODORA HUBENCO 
Matter-form-technique in sculpture / Materie-formă-tehnică în sculptură  PDF

MIRELA ȚÂRC 
Mirrors and mirrorings – Enescu – Toduță, Homage to the Masters / Oglinzi și oglindiri – Enescu – Toduță, omagiu maeștrilor  PDF

IOANA LUMINIȚA GOREA 
Tribute to 140 years since the birth of George Enescu and Béla Bartók - brand representatives of the romanian and hungarian national schools / Omagierea a 140 ani de la nașterea lui George Enescu și Béla Bartók – reprezentanți de marcă ai școlilor naționale română și maghiară  PDF