Examene de finalizare studii sesiunea septembrie 2020

Licenţă

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate 09.09.2020
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 10.09.2020
 
 Master
 Prezentarea lucrărilor practice şi susţinerea publică a disertaţiei 11.09.2020


Examene de finalizare studii sesiunea septembrie 2020 .

 
  • Anexa 12 H.S.nr: 38/17.09.2018 -Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul univ. 2018-2019
 


Lista studenților care vor avea acces în spațiile Departamentul de Arte Vizuale începând din luna iunie a anului universitar 2019-2020