Examene de finalizare studii 2024


  • Structura şi metodologia desfăşurării examenelor definalizarea studiilor la facultatea de arte pentru anul universitar 2023-2024 

    -  documentul conține și calendarul desfășurării examenelor de finalizare a studiilor

  • -Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat valabil începând cu anul univ. 2022-2023