CONDIȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU SCUTIRI SAU REDUCERI ALE TAXELOR

PLATA TAXELOR DE REFACERE A DISCIPLINELOR
În condiții actualei situații de urgență, plata taxei de refacere a disciplinei aferente anului universitar 2019-2020 se va face în conformitate cu documentele următoare 
MODALITATEA DE PLATĂ A TAXEI
CERERE DE REFACERE A DISCIPLINEI
DISPOZIȚIE ÎNCASARE TAXE