În condiții actualei situații de urgență, plata taxei de refacere a disciplinei aferente anului universitar 2019-2020 se va face în conformitate cu documentele următoare 

La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) coordonează implementarea unei cercetări naționale prin intermediul a două studii integrate. 

Studenții Facultății de Arte înmatriculați în penultimul an de studiu sunt invitați în data de 29.10.2019 la ora 14:00 să participe la întâlnirea cu grupul țintă potențial - Studenți în cadrul proiectului Antreprenor pentru viitor  în sala C 023, Campus 1, Pavilion C. Mai multe detalii despre proiect pot fi accesate aici
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ÎN NOUL AN UNIVERSITAR !!