PEDAGOGIA ARTEI DIRIJORALE (PAD)

Proba 1 eliminatorie: Solfegiu la prima vedere (admis/respins) 

Proba 2:
a.   Prezentarea concepţiei gestice şi interpretative asupra unei lucrări alese de către candidat dintr-o listă publicată la avizierul facultăţii cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală) 
b.   Susţinerea orală a proiectului unei teme de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală). 
VOCAL ȘI INSTRUMENTAL ÎN ARTA MUZICALĂ CAMERALĂ (VIAMC)

Proba 1 eliminatorie: Solfegiu la prima vedere (admis/respins)

Proba 2: 
a.   Probă practică, constând din interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal; Candidaţii pot cânta şi din partitură (50 % din nota finală)  
b.   Susţinerea orală a proiectului unei teme de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie,  (50 % din nota finală).

PRECIZĂRI IMPORTANTE

Întrucât admiterea din sesiunile iulie și septembrie 2020 va conține o componentă on-line, candidaţii pentru toate specializările sunt rugați să consulte cu atenție Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la Facultatea de Arte. La solicitarea candidaţilor, în perioada premergătoare admiterii, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică organizează consultaţii pe specializări.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii  sau la tel.: 0259-408.129.

Orele la care încep probele vor fi afişate de către comisia de admitere în timp util.


PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !