Având în vedere situația generată de pandemia Covid-19, selecțiile pentru mobilitățile studențești Erasmus pentru anul universitar 2020-2021, semestrul I și II, se vor desfășura online.Studenții interesați vor transmite documentele necesare în format electronic coordonatorului departamental până la data de 11.05.2020, care le va înainta membrilor comisiei Erasmus spre verificare.

Pentru obţinerea unei burse Erasmus pentru mobilităţi de studiu sau plasament, studenţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie student al Universității din Oradea (atât la selectie cât și pe perioada desfașurării stagiului Erasmus);
- sa nu fi beneficiat de o altă bursă Erasmus de același tip pentru care candidează (adică, un student poate beneficia o singura dată de un tip de bursa Erasmus, de studiu sau de plasament);
- sa fie integralist;
- sa vorbească o limbă de circulatie internațională si să poată dovedi acest lucru printr-un document emis de o instituție autorizată (se acceptă diploma de bacalaureat);
- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
- să aibă cetaţenie română;

Cei selectați au obligația să confirme prin mail locul obținut la Departamentul de Relații Internaționale, pentru a se putea face oficial nominalizările către instituțiile partenere, pentru fiecare student în parte. Cei care, din diverse motive, doresc să renunțe la bursa Erasmus, trebuie să anunțe în acest sens Biroul Relații Internaționale prin mail în cel mai scurt timp posibil. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Condiţiile de selecţie vor fi următoarele:
1. Media generală
2. Media limba modernă
4. Să fie cunoscători ai programelor Sketch Up, Corel Draw, Photoshop,
3d Max etc (pentru studenții de la arte vizuale care aplică pentru plasament );
5. Alte cursuri sau specializări în domeniu, Work and Travel;
6. Situaţii speciale (părinţi plecaţi/stabiliţi în ţara respectivă);
7. Modul de prezentare a dosarului.

Dosarul va conţine următoarele documente:
1. CV Europass cu poză română +engleză ;
2. Scrisoare de intenţie în care se vor indica motivele alegerii și preferinţele referitoare la universitatea/ instituția gazdă română +engleză;
3. Copie după actul de identitate;
4. Copie certificat de competență lingvistică sau copie diplomă de bacalaureat;
5. Adeverinţă eliberată online de secretariat din care să reiasă că sunt integralişti. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezultatele selecției vor fi comunicate online în ziua următoare, iar eventualele contestaţii se pot depune online în 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii vor îndeplini toate formalităţile şi procedurile necesare pentru a participa în acest program, urmând a se adresa în acest sens Biroului Relații Internaționale al Universităţii Oradea