ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA SPECIALIZĂRILE IMI, IMC ȘI VIAMC: 
Fișele de Practică artistică împreună cu afișele justificative se depun la Biblioteca din incinta facultății la Dna. Elena Precup EXAMENE: 
- accesul în examene este condiționat de plata la zi a taxelor de școlarizare 
pentru studenții cu refacere de disciplină / examen, accesul în examen se face doar după verificarea de către cadrul didactic a chitanței doveditoare a plății taxei de refacere, conform Universitatea din Oradea / Taxe de școlarizare