Concurs național de arte vizuale: Caiet de schițe pe tema "Amintiri din viitor".
Inițiativa acestui concurs pornește de la ideea de prospectare și promovare a talentelor artistice la nivel național. Din acest motiv, profilul concursului este axat pe materialul încă necizelat pe care candidații preocupați de creația artistică se presupune că îl au deja la îndemână, materializat sub forma caietului de schițe sau a jurnalului în imagini. Facem apel la explorarea acestei variante neelaborate tocmai pentru că aici se pot identifica talentul și aptitudinile creative genuine de care dispun viitorii artiști. Tema „Amintiri din viitor” indică un cadru în care candidații își pot prezenta schițe ori diverse fragmente plastice „vizionare” în care se oglindește și se prefigurează o lume nouă, o lume a lucrurilor care urmează să se întâmple, undeva într-un viitor, unde se presupune că nu pot călători decât cei dotați cu puterea imaginației. Tehnicile în care sunt realizate schițele sunt la libera alegere a candidatei/candidatului, acestea putând cuprinde o varietate care presupune atât îndemânarea manuală specifică tehnicilor tradiționale, cât și procesarea imaginii cu ajutorul tehnicilor digitale.

Caietul de schițe va conține un număr de 10 de lucrări. Acestea vor fi cuprinse (după caz, scanate/inserate) într-un document în format PDF care va conține o primă pagină în care se vor specifica următoarele: numele candidatei/candidatului, data nașterii, localitatea de domiciliu, studiile, anul sau perioada în care au fost realizate lucrările, precum și programul de studiu pe care ar dori să îl urmeze candidata/candidatul: Design, Grafică, Design vestimentar, Arte decorative, Pictură. Documentul va fi trimis până la data de 10.06.2024 la următoarea adresă de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Acesta va fi însoțit de o declarație pe proprie răspundere în care candidata/candidatul asumă faptul că lucrările au fost realizate de ea/el.

Se acordă premii pentru fiecare program de studii. Lucrările premiate, precum și mențiunile, vor fi promovate în mediile on-line ale Facultății de Arte din Oradea. Câștigătorii premiului I de la fiecare secțiune vor putea urma cursurile instituției noastre ocupând direct locuri bugetate la admiterea din anul universitar în curs, în sesiunea iulie, fiind scutiți atât de taxa de înscriere cât și de ambele probe ale examenului (înmatricularea studenților în anul I se face doar în condițiile promovării examenului de bacalaureat). Câștigătorii premiilor II și III vor fi declarați admiși la proba 1, eliminatorie a examenului de admitere, urmând să susțină doar proba 2.