REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ


Pagina de prezentare a Departamentului de Arte Vizuale
(se apasă pe butonul ”Slideshow”)

 

IMPORTANT !
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA ADMITERE SESIUNEA IULIE 2024

Datorită faptului că eliberarea Diplomelor de Bacalaureat pentru absolvenții promoției 2024 poate să depășească data de 15:07.2024, vă informăm că perioada de înscrieri pentru examenul de admitere la programele de studii de licență se prelungește până în data de 16.07.2024, ora 16:00. 

Proba 1 eliminatorie la toate specializările va avea loc în data de 16.07.2024, începând cu ora 17:00, ulterior finalizării înscrierii candidaților.

Înscrierea se poate realiza și online prin încărcarea documentelor de către candidați pe platforma universității cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.


Harta secretariat

Metodologia de admitere a Facultății de Arte

Pentru toate programele de studii de licenţă taxa de şcolarizare este 4500 RON. (detalii)O mare parte a programelor de studii gestionate de facultăţile Universităţii din Oradea oferă reducere de 50% pentru al doilea program accesat în U.O.:
Alte informaţii legate de taxele aplicabile în Universitatea din Oradea găsiţi aici:

Taxa de înscriere 200 RON, taxa de înmatriculare 120 RON.


Taxele de admitere se pot plăti și online cu cardul:


Candidații români de pretutindeni - metodologie admitere – licenţă
Candidații români de pretutindeni – informaţii  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Cifra de școlarizare pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2024, licență

Nr.

crt.

Domeniul

Programul de studiu

Nr. locuri bugetate LICENȚĂ

Nr. TOTAL locuri bugetate

Nr. locuri cu taxă

Capacitatea de școlarizare

Repartizate statistic

 

Protecție socială și dizabilități

Destinate formării cadrelor didactice

Absolvenți de licee situate în mediul rural

4.

ARTE VIZUALE

Arte decorative

7

1

0

0

8

12

20

5.

ARTE VIZUALE

Design

9

0

0

0

9

11

20

6.

ARTE VIZUALE

Arte plastice (Grafică)

7

0

1

1

9

11

20

7.

ARTE VIZUALE

Modă-design  vestimentar

8

0

0

1

9

6

15

8.

ARTE VIZUALE

Arte plastice (Pictură)

7

0

1

1

9

11

20


Număr locuri bugetate LICENȚĂ pentru rromi: 25/universitateAdmiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2024 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2024.

Programele de licență pentru care se organizează admitere la Departamentul de Arte Vizuale sunt: Arte plastice (Pictură), Arte plastice (Grafică), Arte Decorative, Modă-design vestimentar și Design.

Concursul de admitere se desfăşoară cu prezenţă fizică la fiecare probă.


La înscriere candidaţii pot opta pentru o specializare sau mai multe, bifând în momentul înscrierii în formular ordinea preferinţelor lor. Repartizarea se va face în ordinea mediilor şi în funcţie de opţiunile indicate, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de studii.
Având în vedere faptul că în urma admiterii din sesiunea septembrie locurile bugetate neocupate la nivelul facultăţii şi al universităţii se redistribuie, candidaţii au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii privind programul de studii la care au fost admişi doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune.

Admiterea propriu zisă constă din două probe:
Prima probă este eliminatorie și presupune un interviu cu candidatul pe baza unei mape cu lucrări realizate de acesta. Mapa va conține nu număr aproximativ de 10-20 de lucrări reprezentative. Lucrările selectate de candidat trebuie să reflecte profilul programului de studiu ales de acesta.
Proba a doua presupune un examen practic în care candidatul va realiza în limită de timp, 6 ore, un desen artistic pe tema naturii statice plecând de la specificațiile unui subiect ce va fi extras înainte de desfășurarea probei.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAME DE LICENŢĂ DEPARTAMENTUL  ARTE VIZUALE:


SESIUNEA IULIE 2024:
Înscrierea candidaţilor: 08.07-15.07.2024
                Proba 1 eliminatorie: 16.07.2024
                Proba 2 practică: 17.07.2024
                Afişarea rezultatelor: 18.07.2024
                Contestaţii: 18.07-19.07.2024
                Confirmări 1: 22.07- 23.07.2024
                Confirmări 2: 24.07.2024
                Afişarea rezultatelor finale: 25.07.2024

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023:
Înscrierea candidaţilor: 04.09 - 14.09. 2024
            Proba 1 eliminatorie: 16.09.2024
            Proba 2 practică: 17.09.2024
            Afişarea rezultatelor: 18.09.2024
            Contestaţii: 18.09-19.09.2024
            Confirmări: 19.09 - 20.09.2024
            Afişarea rezultatelor finale: 23.09.2024
Detalii suplimentare se regăsesc în metodologia de admitere a Facultății de Arte ce poate fi accesată la următorul link:
Sau la următoarele numere de telefon:
Secretariat:
0259408129
Lect.univ.dr. Ana Maria Abrudan:
0756981254
Conf.univ.dr. Paul Blînda
0729010051