Expoziția de icoane ,,ARMONII SACRE”, ediția a II-a, a studenților Programului de studiu Arte Plastice – Pictură, Departamentul de Arte Vizuale, Facultatea de Arte, din cadrul Universității Oradea, este unul dintre evenimentele artistice universitare importante, aflată pe simezele Muzeului Țării Crișurilor, Cetatea Oradea, iar vernisajul a avut loc pe data de 6 decembrie 2022, orele 16.
Aflați sub directa coordonare a Doamnei Lector univ. Dr. Titiana Alina Marcu, studenții prezintă o suită de lucrări care amintesc de frumusețea artei creștine a picturii icoanelor pe lemn. Individualitatea fiecărui student se remarcă prin cercetarea iconografică asimilată cu tehnicile și instrumentele picturii vechi medievale.
         Interpretată ca reprezentare a transcendentului, icoana pictată se inscrie în tradiția școlii bizantine și descoperă învățătura dogmatică, morală și liturgică a bisericii. Icoana este înțeleasă de studenți cu atitudinea de apropiere față de lucrarea sacră în limbajul complex, ca imagine și cuvânt care se revelează. Etapele realizării icoanei corespund parcurgerii unei arhitecturi scalare, ca trepte ale luminii necreate și momente revelatorii, teofanice. Fiecare etapă tehnică redă creșterea progresivă a luminii, de la întunericul necunoaşterii, reprezentat de stratul suport al lemnului și grundului, spre dezvăluirea treptată a luminii cunoaşterii transfigurată în chip. Expun studenții: Roberta Bucuran, Alexandra Catana, Ioana Corb, Cornel Dusmanu, Timea Kiss, Andrea Kovacs, Stefan Popovici, Sara Rusu, Eszter Muhut, Daniela Martinov, Cristan Galus, Rodica Graur, Stefan Silaghi, Malina Patroc.
       
Expoziţia studenților Programului de studiu Arte Plastice - Pictură aduce instituţiei de îvăţământ un plus de vizibilitate în ochii opiniei publice, iar fiecare lucrare este înțeleasă ca respect pentru tradiția picturii creștine și etapă spre cercetarea creativă.
       În deschiderea evenimentului, grupul vocal ,,CRISIA” al Departamentului Muzică, coordonat de lect. univ. dr. Florin Mariș Hinsu, a susținut un concert de colinde.