Harta secretariat

Metodologia de admitere a Facultății de Arte
Pentru toate programele de studii de licenţă taxa de şcolarizare este 4500 RON. (detalii)
O mare parte a programelor de studii gestionate de facultăţile Universităţii din Oradea oferă reducere de 50% pentru al doilea program accesat în U.O.:
Alte informaţii legate de taxele aplicabile în Universitatea din Oradea găsiţi aici:

Taxa de înscriere 200 RON, taxa de înmatriculare 120 RON.

Taxele de admitere se pot plăti și online cu cardul:

Candidații români de pretutindeni - metodologie admitere – master
Candidații români de pretutindeni – informaţii  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cifra de școlarizare pentru concursul de admitere sesiunea septembrie 2023, master

 

Nr.

crt.

Domeniul

Programul de studiu

Nr. locuri bugetate MASTER

Nr. TOTAL locuri bugetate

Nr. locuri cu taxă

Capacitatea de școlarizare

Repartizate statistic

 

Protecție socială și dizabilități

3.

ARTE VIZUALE

Arte plastice și multimedia

7

1

8

22

30

4.

ARTE VIZUALE

Design de obiect: modă și ambient

8

0

8

22

30

 Număr locuri bugetate MASTER pentru rromi: 8/universitateAdmiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2024 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2024.

Programele de master la care se organiză admitere sunt: Arte plastice și multimedia, Design de obiect: modă și ambient.

Concursul de admitere se desfăşoară cu prezenţă fizică la fiecare probă.

Pentru înscrierea la programele de master ale Departamentului de Arte Vizuale nu există restricţii în ceea ce priveşte specificul diplomei de licenţă a candidaţilor.
 
La înscriere candidaţii pot opta pentru o specializare sau alta, bifând în momentul înscrierii în formular ordinea preferinţelor lor. Repartizarea se va face în ordinea mediilor şi în funcţie de opţiunile indicate, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de studii.
Având în vedere faptul că în urma admiterii din sesiunea septembrie locurile bugetate neocupate la nivelul facultăţii şi al universităţii se redistribuie, candidaţii au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii privind programul de studii la care au fost admişi doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune.

Admiterea constă din două probe:
Proba 1: Schiţă de idee pe o temă dată
Proba 2: Mapă cu lucrări pe o temă de cercetare aleasă de candidat şi susţinerea temei
Ambele probe se vor desfăşura în aceeaşi zi.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAME DE MASTER DEPARTAMENTUL  DE ARTE VIZUALE


SESIUNEA IULIE 2024:
Înscrierea candidaţilor: 10.07-17.07.2024
Susţinerea examenului: 18.07.2024
Afişarea rezultatelor: 19.07.2024
Contestaţii: 19.07 – 22.07.2024
Confirmări 1: 22.07- 23.07.2024
Confirmări 2: 24.07.2024
Afişarea rezultatelor finale: 25.07.2024

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024:
Înscrierea candidaţilor: 10.09 - 17.09. 2024
Susţinerea examenului: 18.09.2024
                Afişarea rezultatelor: 19.09.2024
                Contestaţii: 19.09-20.09.2024
Confirmări: 20.09 - 23.09.2024
Afişarea rezultatelor finale: 23.09.2024


Detalii suplimentare se regăsesc în metodologia de admitere a Facultății de Arte ce poate fi accesată la următorul link:
Sau la următoarele numere de telefon:
Secretariat:
0259408129
Lect.univ.dr. Ana Maria Abrudan:
0756981254
Conf.univ.dr. Paul Blînda
0729010051