Tabere  studențești 2023


Informații legate de modul de aplicare la taberele studențești:

Locuri tabere studenți
Calendar selecție studenți
Metodologie tabere studențești
Borderou tabere studențești
Cerere tabere studențești
Monitorul Oficial

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD)
scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România. 
Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare. 

Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat aici: Descarcă: Oferta de burse DAAD - Tabel sinoptic (PDF, 572,22 KB).

Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă la: http://bit.ly/BurseDAAD21-22.
ÎN ATENȚIA STUDENȚILORCALENDARUL GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA PENTRU SEMESTRUL I 2021-2022
05.10-18.10.2021 - depunerea dosarelor la secretariatul facultății
1 săptămână după primirea fondului de burse de la UO - evaluarea dosarelor și afișarea listelor 
2 zile de la data afișării rezultatelor - depunere contestații 
1 zi de la termenul de depunere a contestațiilor - analiza și rezolvarea contestațiilor
2 zile de la data finalizării contestațiilor - transmiterea listelor de către Comisia de acordare a burselor pe facultate către prorector SSV și DFC

Pentru calcularea burselor sociale, conform ordinului MEN nr.3392/2017 salariul de bază minim la nivel național începând cu 13.01.2021 este de 1.386 lei
Clarificări suplimentare burse sociale


Ministerul Educației și Cercetării prin
Agenția de Credite și Burse de Studii anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020-2021. Mai multe informații găsiți aici.
    METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR LA FACULTATEA DE ARTE   ​

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII DIN UNIVERSITATEA ORADEA 
 
CALENDAR GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA 


ACȚIUNEA   PERIOADA
Afișarea calendarului de acordare a burselor pe site și la avizier   Minim 15 zile înainte de începerea perioadei de depunere a  cererilor
Depunerea cererilor pentru acordarea burselor la secretariatele facultăților (burse sociale semestriale și de performanță)   15 zile de la începerea semestrului
Evaluarea dosarelor și afișarea listelor cu beneficiarii burselor sociale, de merit și de performanță la avizierele facultăților   O săptămână după primirea fondului de burse de la UO
Perioada de depunere contestații   3 zile de la data afișării rezultatelor
Analiza și rezolvarea contestațiilor   5 zile de la termenul de depunere a contestațiilor
Transmiterea listelor cu beneficiari către Comisia de acordare a burselor pe universitate pentru validare   3 zile de la data finalizării etapei de rezolvare a contestațiilor 
Transmiterea listelor de către Comisia de burse pe universitate către DE   O zi după validare