INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

Programul de studii : Interpretare muzicală – Canto

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

          Vocalize.

2. Probă de tehnică şi interpretare vocală / verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe  baza a două subprobe:

          a. Aptitudini vocale şi scenice (75% din nota finală):

                      -   poezie, fabulă sau monolog;

                      -   Probă de interpretare:

                                        -   lied;

                                        -  două arii de stil şi factură diferite.

         b. Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale  – (25% din nota finală) 

                      -  Solfegiu la prima vedere în cheile sol sau fa

                      -  Recunoașterea după pian a intervalelor simple și a acordurilor de 3-4 sunete


INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE

Programul de studii : Interpretare muzicală – Instrumente

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

           O gamă majoră şi relativa sa minoră (la alegerea comisiei din 4 game studiate), cu arpegii;

2. Probă de tehnică şi interpretare instrumentală / verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe baza a două subprobe: 

           a. Aptitudini instrumentale – 75% din nota finală:

                      -  Recital instrumental 

           b. Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale 25% din nota finală.

                      -  Solfegiu la prima vedere în cheile sol sau fa

                      -  Recunoașterea după pian a intervalelor simple și a acordurilor de 3-4 sunete


MUZICĂ (PEDAGOGIE MUZICALĂ)

Programul de studii: Muzică

Conținutul probelor:

1. Probă de aptitudini muzicale – probă eliminatorie (admis/respins)

            -  Interpretarea unei piese vocale la alegere

2. Interviu în care se va urmări nivelul cunoştinţelor de  specialitate ale candidatului prin:

            -  Solfegiu la prima vedere;

            -  Recunoaşterea după pian a intervalelor simple şi a acordurilor de 3-4 sunete;


Solfegiile, pe o singură voce, în cheile sol şi fa, sunt de dificultate medie, cuprinzând elemente fundamentale de ordin intervalic-intonaţional, ritmic, agogic şi dinamic.

Interpretarea vocală va fi executată fără acompaniament.

Nu se impun condiţionări stilistice în alegerea repertoriului.
PRECIZĂRI IMPORTANTE

Întrucât admiterea din sesiunile iulie și septembrie 2020 va conține o componentă on-line, candidaţii  pentru toate specializările sunt rugați să consulte cu atenție Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la Facultatea de Arte. La specializarea Interpretare muzicală - Instrumente repertoriul pentru fiecare instrument în parte este detaliat în capitolul Conținutul probei de tehnică și interpretare instrumentală .

La solicitarea candidaţilor, în perioada premergătoare admiterii, Facultatea de Arte, Departamentul Muzică organizează consultaţii pe specializări.
Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct Secretariatului Facultăţii sau la tel: 0259-408.129.

 
PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !