Facultatea de Litere, Școala Doctorală de Științe Umaniste de Arte din cadrul Universităţii din Oradea, prin Departamentul de Muzică din cadrul Facultății de Arte organizează studii de doctorat în domeniul MUZICĂ începând cu anul 2023.

Studiile universitare de doctorat se desfăşoară  în conformitate cu prevederile  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 681/2011. În prezent, durata studiilor doctorale este de 3 ani. Activitatea se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cuprinzând discipline obligatorii şi opţionale şi activităţi de cercetare şi elaborare a unor lucrări ştiinţifice. Sistemul european de credite transferabile asigură doctorandului mobilitate internă şi externă, precum şi participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, în cadrul cărora poate obţine şi bursă.

Şcoala doctorală de Științe Umaniste și Arte organizează studii de doctorat în domeniul fundamental Muzică având două tipuri programe de doctorat:

  • Doctorat științific (pentru teoreticieni)
  • Doctorat profesional (pentru interpreți, compozitori, regizori).
Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați pagina ȘCOLII DOCTORALE a Universității din Oradea domeniul Muzică și calendarul cadru de desfășurare a admiterii.