Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 240 credite 
Plan de învățământ 2022-2023                                                                                                                                                                                                                         
Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 240 credite                                              
Plan de învățământ 2022-2023         

Domeniul: MUZICĂ 
Programul de studiu: MUZICĂ
Forma de învățământ: Studii universitare de licență zi / ECTS: 180 credite 
Plan de învățământ 2022-2023