Tabere 2021Depunerea cererilor pentru locurile de tabără: 06.07.2021- 11.07.2021


Metodologia și etapele procedurii de acordare a taberelor studențești 2021 
(etapele pe pagina 2)
Cerere individuală în format editabil
Cererile pentru acordarea locurilor de tabără se pot depune la secretariat sau electronic la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anexe Metodologie Tabere  Studentesti 2021
Repartizare locuri tabere studentesti 2021

Burse actuale


Burse în Armenia

Burse în Italia


Burse finale semestrul II 
NOTA: studenţii care nu au card, să se prezinte la Banca Transilvania, BCR, RAIFAISEN, sau FIRST BANK cu carnetul de student şi carte de identitate.  Bursele se vor primi în cont card personal.

În eventualitatea suplimentării fondului de burse, a fost elaborată o listă de rezerve.

Selecție studenți Burse Erasmus în data de 23.03.2021

În atenția studenților de la Departamentul Arte Vizuale și Departamentul Muzică

În data de 23.03.2021, ora 13:00 în sala 17 (lângă cabinetul d-nei Decan) va avea loc selecţia studenților pentru burse în cadrul mobilităților ERASMUS alocate pentru anul universitar 2021-2022, semestrul I și II.
Pentru obţinerea unei burse Erasmus pentru mobilităţi de studiu sau plasament, studenţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie student al Universității din Oradea (atât la selectie cât și pe perioada desfașurării stagiului Erasmus);
- să nu fi beneficiat de o altă bursă Erasmus de același tip pentru care candidează (adică, un student poate beneficia o singura dată de un tip de bursa Erasmus, de studiu sau de plasament);
- sa fie integralist;
- sa vorbească o limba de circulatie internațională și să poată dovedi acest lucru printr-un document emis de o instituție autorizată;
- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
- să aibă cetaţenie română;
Cei selectați au obligația sa confirme locul obtinut (prin mail sau printr-o declaratie depusă la Departamentul de Relații Internaționale/ Biroul LLP), pentru a se putea face oficial nominalizările catre instituțiile partenere, pentru fiecare student în parte. Cei care din diverse  motive doresc sa renunte la bursa Erasmus, trebuie sa anunțe în acest sens Biroul LLP în scris (prin mail, declaratie etc.) în cel mai scurt timp posibil.

Condiţiile de selecţie vor fi următoarele:
1. Media generală
2. Media limba modernă
3. Participări la expoziţii, concerte
4. Să fie cunoscători ai programelor Sketch Up, Corel Draw, Photoshop, 3d Max etc (pentru studenții de la arte vizuale care aplică pentru plasament ).
5. Alte cursuri sau specializări în domeniu, Work and Travel
6. Situaţii speciale (părinţi plecaţi/stabiliţi în ţara respectivă)
7. Modul de prezentare

Dosarul va conţine următoarele documente:
1. CV Europass cu poză română +engleză ;
2. Scrisoare de intenţie în care se vor indica motivele alegerii și preferinţele referitoare la universitatea/ institutia gazdă română +engleză;
3. Actul de identitate și copie după actul de identitate;
4. Certificat de competență lingvistică sau copie diplomă de bacalaureat;
Studenţii care vor fi selectaţi trebuie să prezinte ulterior o adeverinţă din care să reiasă că sunt integralişti la momentul plecării.
Rezultatele selecției vor fi afişate în ziua următoare la avizierul aflat la parter. Eventualele contestaţii se pot depune în 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii vor îndeplini toate formalităţile şi procedurile necesare pentru a participa în acest program, urmând a se adresa în acest sens Biroului Relații Internaționale al Universităţii Oradea.


Burse 2020-2021
Data limită pentru depunerea contestaţiilor este 09.11.2020 ora 15 Studenţii care nu au depus la secretariat codul IBAN (corespunzător unui cont deschis la BCR, BT, Raiffeisen sau BRD) sunt rugaţi să transmită la secretariatul facultăţii pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. copie după documentul eliberat de bancă în acest sens.Calendar burse 2020 sem. I


 
Studenţii care au venitul minim /membru de familie până la 1162 lei, pot beneficia de bursă socială. Documentele justificative vor fi depuse la secretariatul facultăţii până la data de 15.10.2018. Documente necesare în vederea solicitării unei burse de ajutor social – vezi pagina 9.