În atenția studenților: 
Programul de lucru cu studenții al Secretariatului Facultății de Arte este zilnic între orele 10.00-13.00 

Studenți membri în Senatul Universității din Oradea:
LOIS NATALIA BODEA

Studenți membri în Consiliul Facultății:
ANA CARINA NICULAȘ
BIANCA ANDREEA BONAȚ

 

INFORMAȚII PARCARE STUDENȚI - termen de depunere a cererii 25.10.2023
SCUTIRI DE TAXE - termen 30.10.2022

Taxele de școlarizare se pot plăti cu cardul direct din contul de student accesând StudInfo 

În perioada 13-21.01.2022 studenții Facultății de Arte sunt rugați să completeze online chestionarele de evaluare a cadrelor didactice și disciplinelor de studiu
Informații referitoare la modalitatea de completare a chestionarelor găsiți aici
Filarmonica de Stat Oradea dă ocazia studenților performanți să colaboreze cu orchestra simfonică, respectiv corul filarmonicii, în baza unor contracte de voluntariat.
Studenții interesați pot găsi mai multe detalii aici.
CONDIȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU SCUTIRI SAU REDUCERI ALE TAXELOR

PLATA TAXELOR DE REFACERE A DISCIPLINELOR
În condiții actualei situații de urgență, plata taxei de refacere a disciplinei aferente anului universitar 2019-2020 se va face în conformitate cu documentele următoare