COLLOQUIA ARTIUM - Issue Nr.2 / 2021 
ISSN: 2821-5117
ISSN-L: 2821-5117 CONTENTS / CUPRINS    FULL PDF


MEDA NEMETI 
Stylistic-interpretative peculiarities in sonata for piano op. 24, no. 1 by George Enescu  / Particularități stilistico-interpretative în sonata pentru pian op. 24, nr. 1 de George Enescu  PDF

MALVINA ANA SEKACI 
National and universal aspects in Sonata III for violin and piano "in romanian popular character" op. 25 by George Enescu / Aspecte naționale și universale în Sonata a III-a pentru vioară și pian „în caracter popular românesc” op. 25 de George Enescu  PDF

BIANCA TEODORA BĂILĂ
Rediscovering Swedish cult music: commemorating the 150th anniversary of the birth of composer Wilhelm Stenhammar / Redescoperirea muzicii culte suedeze: comemorarea a 150 de ani de la nașterea compozitorului Wilhelm Stenhammar  PDF

VICTORIA ROCACIUC 
Leonid Beleaev – 100 years since the fine artist’s birth / Leonid Beleaev – 100 de ani de la nașterea  artistului  PDF

LAURA MUREȘAN 
The persuasive power of clothing / Puterea de persuasiune a vestimentației  PDF

MARIANA CARP 
Artistic higher education and training of clay modeling competence by the method of the circular template / Învățământul superior artistic și formarea competenței de modelare din argilă prin metoda șablonului  PDF

BIANCA PATRICIA DAMIAN-BICĂZAN 
Portrait of the future teacher of music education. Experience in coordinating online pedagogical practice / Portretul viitorului profesor de educație muzicală. Experiența coordonării practicii pedagogice on-line  PDF

HILDA IACOB 
Pandemic pre-university music education - case study: "Sigismund Toduţă" College of Music / Învăţământul muzical preuniversitar în pandemie - studiu de caz: Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”  PDF

INA HUDEA 
Pandemic in art. Did i lose or did i win? / Pandemia în artă. Am pierdut sau am câștigat?  PDF

EVANTHIA MARIA MARTA 
Virtual autism - a real problem / Autismul virtual – o problemă reală  PDF

GEORGIANA IUDITA MIRCESCU 
Key concepts in achieving performance in the field of musical art / Concepte cheie în atingerea performanței în domeniul artistic muzical  PDF