Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2023 se poate face fie online (mai multe informatii aici: ÎNSCRIERI ADMITERE ONLINE ), fie la secretariatul Facultăţii de Arte, Campus 1, str. Universității nr.1, clădirea CM, etajul I, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00.

 

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
LA FACULTATEA DE ARTE 20
24
CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 

PROGRAME DE STUDIU DE LICENȚĂ                                                                                                                            

Domeniul

Programul de studiu

Locuri buget

Locuri buget - rurali Locuri cu taxă Locuri formare cadre Cifra totală de școlarizare
Muzică Interpretare muzicală - Canto          12
Muzică Interpretare muzicală - Instrumente         15
Muzică Muzică         20

   
PROGRAME DE STUDIU DE MASTER 

Domeniul

Programul de studiu 

Locuri buget

Locuri cu taxă Cifra totală de școlarizare
Muzică Artă Dirijorală     30
Muzică Vocal și Instrumental în Arta Muzicală Camerală     30

 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2024

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
   
SESIUNEA IULIE 2024 SESIUNEA IULIE 2024
Înscrieri: 08.07-15.07.2024 Înscrieri: 10.07-17.07.2024
Proba 1 eliminatorie: 16.07.2024 Susținerea examenului: 18.07.2024
Proba 2 practică: 17.07.2024 Afișarea rezultatelor: 19.07.2024
Afișarea rezultatelor: 18.07.2024 Contestații: 19.07-22.07.2024
Contestații: 18.07-19.07.2024 Confirmări 1: 22.07-23.07.2024
Confirmări 1: 22.07-23.07.2024 Confirmări 2: 24.07.2024
Confirmări 2: 24.07.2024 Afișarea rezultatelor finale: 25.07.2024
Afișarea rezultatelor finale: 25.07.2024  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024
Înscrieri: 04.09-14.09.2024 Înscrieri: 10.09-17.09.202
Proba 1 eliminatorie: 16.09.2024 Susținerea examenului: 18.09.2024
Proba 2 practică: 17.09.2024 Afișarea rezultatelor: 19.09.2024
Afișarea rezultatelor: 18.09.2024 Contestații: 19.09-20.09.2024
Contestații: 18.09-19.09.2024 Confirmări: 20.09-23.09.2024
Confirmări: 19.09-20.09.2024 Afișarea rezultatelor finale: 23.09.2024
Afișarea rezultatelor finale: 23.09.2024  
   
   

  

METODOLOGIA DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER 2024PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE


În atenția candidaților la concursul de admitere 
la Universitatea din Oradea

          În vederea facilitării achitării taxei de înscriere la concursul de admitere, vă informăm că puteți efectua plata acesteia și la sucursalele Băncii Transilvania, în contul IBAN al Universității din Oradea: RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX.

                                        Pe dispoziția/ordinul/documentul de plată (la explicații) se vor menționa următoarele: 
                                                                           
1. Numele și prenumele candidatului(ei);
2.Taxă de înscriere la admitere la Facultatea de _____________________ (numele facultății la care se face înscrierea; nu este necesar să fie trecută specializarea).

          Documentul de plată primit de la bancă, semnat și ștampilat, se va depune, împreună cu dosarul de înscriere, la facultatea pentru care s-a achitat taxa de înscriere.

Comisia Centrală de Admitere 

PLATA TAXELOR DE ÎNMATRICULARE ȘI ȘCOLARIZARE

PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE ADMITERE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI METODOLOGIA DE ADMITERE !