Programe de studiu și disciplinele de bază:

- Estetica artelor vizuale (Pictură, Arte decorative, Design, Grafică, Moda design vestimentar):
- Istoria artei (Pictură, Arte decorative, Grafică, Moda design vestimentar)
- Semiotica imaginii artistice (Grafică)
- Teorii și documente ale artei moderne și contemporane (Arte plastice și multimedia)
- Explorări conceptual în arte și design (Design de obiect: modă și ambient)

Studii:

- Licență: Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
- Doctorat: Universitatea din Oradea, Oradea.

Selecție din activitatea de cercetare

Cărţi publicate:

1. Ştefan Gaie, Arta. O introducere, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017.
2. Ştefan Gaie, Modern. Modernism. Avangardă, carte electronică, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2017.
3. Ştefan Gaie, Dilemele artei contemporane, Editura Universităţii Oradea, Oradea, 2003.

Studii/articole/capitole în cărți:

1. ”Modernism and the End of Art’s Grand Narrative”, în ”Analele Universității din Oradea. Fascicula limba și Literatura Română, vol. 25, 2018
2. ”Adorno and Kiefer on the Dilemmas of Representation”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 39, 2017
3. ”Historical Coordinates of Modernism”, Analele Universității din Oradea. Fascicula limba și Literatura Română, vol. 22, 2015
4. ”On the (Im)posibility of a Global Art, în volumul International Conference on English Language and Literature. Proceedings, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012
5. “Arta publică astăzi”, în volumul Centru şi periferie. Perspective în zonele trasnfrontaliere. Regionalism cultural. Cultură vizuală, MODEM, Debrecen, Universitatea Creştină Partium, Oradea, 2011, pp. 103-123
6. ”Dilemmas of Public Art (Strolling around Richard Serra’s Tilted Arc)”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Issue 14, 2010
7. ”A müvészet és a globalizáció”, Kellék, nr. 41, 2010
8. ”Public Art and the Space”, Analele Universităţii din Oradea – Seria Geografie, Tom XX, no. 2/2010
9. ”Originile intelectuale ale doctrinei autonomiei artei”, Biharea. Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă, XXXI/XXXIII, 2004-2006, Oradea, 2009
10. ”Frumosul – un nou început?”, Familia, nr. 6, iunie 2008
11. “Arta contemporană şi “declinul” imaginii””, în volumul Gheorghe Buş (coordonator), Experienţă umană, imagine artistică, creativitate vizual-plastică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003
12. “Modernism şi postmodernism. Încercare de cartografiere”, Caiete Silvane,  nr. 3-4, 2002
13. “Prolegomene la o filosofie a naturii”, Arhitext Design, nr. 11, 2000

Expoziţii vernisate/curatoriate:

1. ”/in progress/”, Galerii de Artă – Reperaj, Cetate, Oradea, 2020
2. ”Et in Arcadia ego”,  Galerii de Artă – Reperaj, Cetate, Oradea, 2018
3. Expoziţie de artă contemporană Dalina Zăpodeanu, Galeria Ars Nobilis, Oradea, 2017
4. Salonul de Toamnă al Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor,  2016
5. ”Nimb”, expoziţie de artă contemporană, Galeria Ars Nobilis, Oradea, 2016
6. ”Stagiart”, Salonul de toamnă al membrilor stagiari UAP Oradea, Galeria de Arte Vizuale Oradea, 2016
7. ”Index 20”, expoziţie de artă contemporană, Moara de Răsărit, Oradea, 3 iunie 2015
8. ”Imagini în dialog”, Muzeul Ţării Crişurilor, aprilie 2015
9. ”Cartografii subterane”, expoziţie de pictură, Galeria de Arte Vizuale, Oradea, 2014
10. Aurel Roşu, expoziţie retrospectivă, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2013
11. ”Liquid Image”, expoziţie internaţională de artă video, Moara Răsăritului, Oradea, 2013
12. ”Univers magic”, expoziţie personală Ştefan Pelmuş, Biblioteca Universităţii din Oradea, 2013
13. ”Confluenţe”, expoziţie de artă plastică a profesorilor de la Facultatea de Arte din Oradea, Muzeul Gradski, Vrset, Slovacia, 2012
14. Sign out”, expoziţie internaţională de artă video, Oradea, 2012
15. „Microfailure network”, expoziţie internaţională de artă video, Moara Răsăritului, Oradea, 2011