Programe de studiu și disciplinele de bază:

PICTURĂ, GRAFICĂ, ARTE DECORATIVE, MODA
- Procesarea artistică a imaginii pe calculator
DESIGN
- Bazele editării imaginii digitale pentru design
- Editare digitală avansată pentru design
DESIGN DE OBIECT, MODÂ ȘI AMBIENT
- Proiectare digitală avansată I,II, III


Studii:
Licență: 1989-1993, Institutul de Subingineri Oradea, Subinginer– profilul electric, specializarea automatizări şi informatică industrială.
             1993-1996, Universitatea din Oradea, inginer- profil electric, specializarea automatizări şi nformatică industrială.
Doctorat: 10 mai 2007   doctor  “Studii şi cercetări privind iluminatul specific al muzeelor şi galeriilor de artă”,  Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnica si Informatică.
               2009 Departamentul pentru pregâtirea  și  perfecționarea personalui didactic, Certificat de absolvire., Universitatea Oradea.


Publicaţii

Porumb Camelia Luminiţa, “Bazele informaticii – suport  curs ”,  Editura Universităţii din Oradea, 2008, ISBN 978-973-759-619-2      
Porumb Camelia, “ Procesarea imaginii pe calculator ”, Editura Universităţii din Oradea, 2008, ISBN 978-973-759-472-3

Lucrări în reviste cotate ISI: 1, Lucrări în reviste indexate în baze de date Pros ISI: 5, Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate: 2, Reviste CNCSIS B+: 10, Reviste CNCSIS B: 10, Articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice nationale: 9,Granturi /contracte internationale,membru în echipa de cercetare: 4, Granturi /contracte naționale, membru în echipa de cercetare: 3.

Selecție din activitatea de cercetare:

“Personal logo for a creation firm or atelier”, Annals of the University of Oradea Fascicle of textiles,  Leatherwork, 2021
“Smart Valorification Of Reciclable Textile  Waste” Annals of the University of Oradea Fascicle of textiles,  Leatherwork, 2021
 “Design of lighting techniques for works of art”  Învăţământ, cercetare, creaţie-Periodical of the Faculty of Arts of the University Ovidius Constanţa, vol. 5, nr. 1, 2019, Editura Muzicală, ISSN 2285-4223, pp. 235-239
“Illuminating the artistic problem of ambient design”, Învăţământ, cercetare, creaţie-Periodical of the Faculty of Arts of the University Ovidius Constanţa, vol. 4, nr. 1, 2018, Editura Muzicală, ISSN 2285-4223, pp. 141-1465
“ Lighting model to an art gallery”, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula de Energetică, Vol. 15, 2009, ISSN. 1224 – 1261,  Secţiunea Nr. 3, pp. 368/371
“Learning- an innovative approach of using a flash player software platform”, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula de Energetică, Vol. 15 ,2009, ISSN. 1224 – 1261, pp. 450/454,
“Lighting for museums and art galleries”, Analele Universităţii din Oradea  Fascicula de Energetică, Vol. 15,2009, ISSN. 1224 – 1261,  Secţiunea Nr. 3, pp.362/367.