Programele de studiu și disciplinele de bază:


GRAFICĂ:
- Tehnici grafice, gravură, litografie

DESIGN:
- Bazele desenului artistic pentru design
- Studiul culorii pentru design
- Desen și culoare în design
- Tehnicile artelor plastice și decorative
- Comunicare vizuală

Studii:

Licență: Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Cluj-Napoca,Pedagogia Artei, 1996.

Doctorat: Arte Plastice, Institutul de Etnografie și Folclor I.C. Brăiloiu, București, 2002.

Masterat: Formarea Profesorilor, D.P.P.D. Universitatea din Oradea, 2009.

Specializare Grafician P.C.
diplomă autorizată de M.E.C., E-Art curs F.A.R.E., Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca, 2004.
Specializare Decorator de Interioare avansați, certificat autorizat de M.J.S.și M.E.N., organizat de S.C.Ilbah Studio SRL, București, 2020.
Membră U.A.P. Filiala Cluj-Napoca, 1997.

Cadru didactic titular din 1996, Universitatea din Oradea, conferențiar universitar din 2008.
Coordonare lucrări de licență și masterat.
Coordonare lucrări de gradul unu în cadrul D.P.P.D.
Memembră în comisiile gradul doiși pentru promovări cadre didactice.
Organizatoare de tabere, expoziții de grafică ale studenților în țară și străinătate.
Realizarea acreditării Laboratorului de Grafică și Laboratorului de Arte Plastice.
Șefă de secție la Pedagogia Artei, membră comisia M.E.C.I. Bucureşti, Proiect DOCIS, 2010.
Participantă la 292 de expoziții internaționale, naționale și de grup; realizarea a 22 de expoziții personale naționale și internaționale. Activitate artistică desfășurată în: pictură, grafică și textile, fiind cuprinsă în 150 de cataloage și reviste, primind 128 de diplome, 30 premii, cu lucrări expuse în România și 11 țări.
Membră în colectivul de Grant A, C.N.C.S.I.S., anii 2005, 2006, 2007, Cluj-Napoca.
Publicarea de 3 cărți, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca.
Publicarea de 2 proiecte artistice și un Album: Confesiuni. Har și destin, de pictură, graficăși textile, Editura Mega, Cluj-Napoca.
Publicare 10 articole de specialitate în țară și strainătate.
Participantă la conferințe, simpozioane naționale și internaționale; la tabere de creație plastic din România și strainătate.