COLLOQUIA ARTIUM - Issue Nr.2 / 2022  

ISSN: 2821-5117
ISSN-L: 2821-5117CONTENTS / CUPRINS  PDF  


ANDREI COZMA
The generative process in composition and musicology / Procesul generativ în compoziție și muzicologie PDF

CORINA KISS 
Homage to composer Myriam Marbé (1931-1997) through analytical aspects of the cantata „…De aducere aminte” / Omagiu compozitoarei Myriam Marbé (1931-1997). Aspecte analitice din cantata “…De aducere aminte”  PDF

MIRELA MERCEAN ȚÂRC 
Here and Now” A New Media spectacle – Interview with the composer Adrian Borza / „Aici și acum” Un spectacol New Media Art – Interviu cu compozitorul Adrian Borza PDF 

TÜNDE SUR
Spiral music, from Makrokosmos to Metabizantinirikon; notation, temporality and symbolism in George Crumb’s and Octavian Nemescu’s oeuvre Muzica în spirală, de la Makrokosmos la Metabizantinirikon; notație, temporalitate și simbolism în creația lui George Crumb și Octavian Nemescu PDF

ANDREI COZMA
A spectral footnote to WAVESTATE II / O notă spectrală la WAVESTATE II PDF

EVANTHIA MARIA MARTA
Axion by Ovidiu Iloc – meanings and message / Axion de Ovidiu Iloc – semnificații și mesaj  PDF

LUMINIȚA GOREA 
The current history of musical activity within the monastery of the Congregation of the Mother of God in Cluj-Napoca / Istoria prezentă a activității muzicale în cadrul mănăstirii Congregației Maicii Domnului din Cluj-Napoca PDF

BOGDAN LAURENȚIU AVRAM
Homophonic songs within liturgical service reflected in the publication from Alba iulia after the year 1989 / Cântarea omofonă din cadrul  serviciului liturgic în publicațiile din Alba Iulia după 1989 
PDF