TABEL NOMINAL CU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE CAZARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020


Regulament cadru al Universității din Oradea privind cazarea în căminele studențești cazare