Summer Camp pentru studenții cu performanță academică - Gaudeamus Stâna de Vale 7-9 iunie 2019. Mai multe informații găsiți aici

Tabere studențești 2019

Universitatea din Oradea este arondată la Casa de Cultură Studențească Reșița pentru programul Tabere studențești 2019 și Facultatea de Arte are alocate cinci locuri pe perioada vacanței de vară 2019. De aici se poate descărca formularul de aplicare  și aici se poate consulta metodologia privind organizarea taberelor studențești. 

Proces verbal al sedintei comisiei de aprobare a cererilor de locuri în tabere iulie 2019


BURSE SEMESTRUL I 2019-2020


     METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR LA FACULTATEA DE ARTE   ​

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII DIN UNIVERSITATEA ORADEA 

 
CALENDAR GENERAL DE ACORDARE A BURSELOR LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA 


ACȚIUNEA   PERIOADA
Afișarea calendarului de acordare a burselor pe site și la avizier   Minim 15 zile înainte de începerea perioadei de depunere a  cererilor
Depunerea cererilor pentru acordarea burselor la secretariatele facultăților (burse sociale semestriale și de performanță)   15 zile de la începerea semestrului
Evaluarea dosarelor și afișarea listelor cu beneficiarii burselor sociale, de merit și de performanță la avizierele facultăților   O săptămână după primirea fondului de burse de la UO
Perioada de depunere contestații   3 zile de la data afișării rezultatelor
Analiza și rezolvarea contestațiilor   5 zile de la termenul de depunere a contestațiilor
Transmiterea listelor cu beneficiari către Comisia de acordare a burselor pe universitate pentru validare   3 zile de la data finalizării etapei de rezolvare a contestațiilor 
Transmiterea listelor de către Comisia de burse pe universitate către DE   O zi după validare