Programul EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va desfășura și în 2020. 
Beneficiarii acestui program sunt studenții în vârstă de până la 26 de ani care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 de lei pe membru de familie conform H.G. nr.297/03.08.2018. Ajutorul se acordă o singură dată unei familii.
Depunerea dosarelor la secretariatele facultăților se face până în 21 aprilie 2020 dată la care vor fi înaintate spre analiză către comisia EURO 200 constituită la nivelul Universității din Oradea. 
Mai multe detalii aici.